Inżynier Spółka: PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa Nr ref: PGED/OW/15/17 Miejsce pracy: Ostrów Mazowiecka

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Opracowywanie harmonogramów planowych wyłączeń na sieci nN i SN,
 • Nadzór nad utrzymaniem sieci elektroenergetycznej,
 • Kontrolowanie przestrzegania przez podległych pracowników obowiązujących instrukcji, poleceń oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Akceptacja warunków przyłączenia do sieci,
 • Sprawdzanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych,
 • Nadzór nad realizacją dokumentacji projektowych oraz prac budowlanych wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
 • Koordynacja procesu przyłączeniowo-inwestycyjnego,
 • Współpraca i prowadzenie korespondencji wewnętrznej z Centralą Oddziału oraz Rejonami Energetycznymi,
 • Kontakt z klientami w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych zadań,
 • Uczestniczenie w pracach komisji odbioru technicznego wybudowanych obiektów i urządzeń,
 • Prowadzenie korespondencji z firmami realizującymi zadania inwestycyjne i modernizacyjne oraz z urzędami administracji publicznej i samorządowej,
 • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie: wyższe  o kierunku elektrotechnika, elektroenergetyka,
 • Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne w zakresie Dozoru i Eksploatacji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • Mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Word, MS Excel,
 • Mile widziana znajomość programów NORMA i Autocad,
 • Umiejętność prowadzenia pracy w zespole,
 • Komunikatywność,
 • Odporność na stres,
 • Prawo jazdy kat. B.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.