Specjalista - Koordynator ds. Finansów i Skarbu Spółka: PGE Energia Odnawialna S.A. Nr ref: GKPGE/EO/DF/01/2017 Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska:

 • Koordynacja procesu zawierania umów ubezpieczeniowych, w całym spektrum procesu od definiowania produktu, dokumentacji postepowania zakupowego, zawierania umowy i ich obsługi wraz z obszarem raportowania i likwidacji szkód
 • Udział w przygotowaniu i zarządzanie innymi umowami o charakterze finansowym
 • Administrowanie rachunkami bankowymi oraz produktami skojarzonymi, np. cash pooling, karty płatnicze
 • Udział w prowadzeniu ewidencji instrumentów finansowych i związanych z nimi zabezpieczeń   
 • Udział w przygotowaniu i zarzadzanie dokumentacją zgód korporacyjnych niezbędnych w zakresie podejmowanych zadań
 • Współpraca z innymi jednostkami merytorycznymi w GK PGE w zakresie prowadzonych zadań w szczególności sprawozdań w ramach procedur GK
 • Udział w przygotowywaniu budżetów, planów finansowych oraz zakupowych
 • Współpraca przy tworzeniu not i materiałów do sprawozdań finansowych   

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (ubezpieczenia, bankowość finanse)
 • Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze ubezpieczeń bankowości lub finansów
 • Znajomość techniki ubezpieczeniowej i finansowej w procesie zawierania umów ubezpieczeniowych i zarządzania dokumentacją finansową
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność
 • Komunikatywność
 • Mile widziana znajomość i SAP RIL, EoD, TR

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie - adekwatne do posiadanego doświadczenia
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych