Specjalista ds. Analiz Chemicznych/Inspektor ds.Ochrony Środowiska Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Nr ref: DL/110/2-2/2018 Miejsce pracy: Rzeszów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Nadzorowanie wykonywania badań węgla, żużla i popiołu w ramach systemu akredytacji oraz zapewnianie pozostałych analiz min. wody, ścieków, oleju
 •  Planowanie i prowadzenie zamówień, rozliczeń materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania laboratorium i wydziału
 • Uczestniczenie w systemie zarządzania objętym akredytacją oraz pełnienie funkcji zastępcy Kierownika Laboratorium Chemicznego, zastępcy Kierownika ds. jakości oraz zastępcy Kierownika technicznego w czasie ich nieobecności. Przyjmowanie próbek do badań, przeprowadzanie badań, obsługa i kalibracja, nadzorowanie i sprawdzanie wyposażenia pomiarowego w związku z wykonywaniem badań objętych systemem zarządzania
 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań a w razie potrzeby wykonywanie badań w laboratorium chemicznym zgodnie z obowiązującymi procedurami i normami
 • Prowadzenie rozliczeń należności za zakupy dostaw i usług dla laboratorium chemicznego i całego wydziału
 • Wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza i za pobór wody
 • Przygotowywanie pism i sprawozdań w zakresie ochrony środowiska

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe chemiczne lub pokrewne
 • Co najmniej 5 lat pracy na stanowisku związanym z pracą w laboratorium chemicznym
 • Uprawnienia energetyczne „E” w zakresie grupy II
 • Znajomość norm i procedur przeprowadzania badań i analiz w laboratorium, znajomość wymogów technologicznych i akredytacyjnych
 • Znajomość systemu zarządzania w laboratorium chemicznym wg normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Umiejętność praktycznego stosowania przepisów i norm z zakresu bhp, ppoż. i ochrony środowiska
 • Znajomość obsługi komputera i niezbędnego oprogramowania
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Wysokie zdolności interpersonalne, otwartość i umiejętność budowania dobrych relacji z otoczeniem
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznym zespole
 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i udział w szkoleniach
 • Atrakcyjny pakiet socjalny