Specjalista ds. gospodarki energetycznej Wydział Gospodarki Energetycznej i Ochrony Środowiska Spółka: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Nr ref: ECG/TE/1/2017 Miejsce pracy: Oddział Elektrociepłownia Gorzów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Opracowywanie planów średnio- i krótkoterminowych produkcji ciepła, energii elektrycznej, pochodnych oraz zapotrzebowania na paliwa i media.
 • Cykliczne rozliczenie procesu produkcji zgodnie z potrzebami sprawozdawczości technicznej, monitorowanie realizacji planów produkcji oraz monitorowanie wskaźników eksploatacyjnych
 • Optymalizacja techniczno-ekonomiczna procesu produkcji
 • Nadzorowanie i rozliczenie procesu produkcji w kogeneracji oraz pozyskiwanie świadectw pochodzenia z kogeneracji
 • Uczestnictwo w projektach efektywnościowych w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz pozyskiwaniem praw majątkowych związanych z efektywnością energetyczną
 • Przygotowywanie dokumentów dla potrzeb urzędów, w tym dotyczących koncesji i pozwoleń oraz kontrolowanie działalności Oddziału pod kątem wymagań wynikających z posiadanych koncesji
 • Realizacja obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych do URE związanych z prowadzeniem działalności koncesjonowanej wynikającej z ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych do ARE oraz GUS

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu energetycznym lub pokrewnym, obejmującym energetykę cieplną
 • Posiadanie wiedzy branżowej z zakresu energetyki
 • Znajomość zagadnień dotyczących procesów technologicznych związanych z produkcją energii elektrycznej oraz ciepła
 • Umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi w zakresie MS Office
 • Kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia i jasnego formułowania wniosków
 • Łatwość w komunikowaniu się oraz umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w eksploatacji urządzeń energetycznych
 • Znajomość języków obcych (preferowany j. angielski)

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Oferty kandydatów zawierające:

 • cv, 
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia (CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.12.2017 r.

 

Ocena kandydatów do zatrudnienia zostanie przeprowadzona na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

Oferty nie spełniające wymogów formalnych oraz te, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane