Ekspert w obszarze wytwarzania w Departamencie Operacyjnym Spółka: PGE SA Nr ref: DO/2/2018 Miejsce pracy: Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Powadzenie nadzoru biznesowego nad działalnością operacyjną w obszarze  energetyki konwencjonalnej, szczególnie w obszarze skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
 • Ocena działalności nadzorowanego obszaru w odniesieniu do analogicznych podmiotów działających na rynkach polskim i rynkach zagranicznych oraz najlepszych praktyk
 • Opracowywanie propozycji celów strategicznych i operacyjnych, inicjowanie działań związanych z poprawą efektywności operacyjnej nadzorowanych linii biznesowych
 • Przygotowanie raportów, analiz, wniosków i prezentacji na potrzeby organów korporacyjnych
 • Współpraca przy procesach planowania działań oraz budżetów związanych z utrzymaniem majątku ,ocena zasadności ponoszonych kosztów, monitorowanie realizacji działań inwestycyjnych i utrzymaniowych
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi PGE S.A. w zakresie oceny wpływu zmian w otoczeniu prawno-ekonomicznym i technicznym na działalność operacyjną w nadzorowanym obszarze
 • Udział w pracach zespołów ds. planowania i oceny projektów inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej PGE
 • Udział w pracach zespołów powoływanych doraźnie do realizacji zadań związanych z podstawową działalnością Grupy Kapitałowej

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany profil związany z energetyką
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami i zespołami projektowymi, dobra znajomość MS Project
 • Praktyczna znajomość procesów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła udokumentowana przebiegiem pracy
 • Znajomość podstaw analizy ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Mile widziana  znajomość obszaru energetyki odnawialnej i rozproszonego wytwarzania energii
 • Wymagana biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Zdolności analityczne, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość i dokładność
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne oraz umiejętności pracy w zespole
 • Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office, w szczególności Excel, Word, Power Point. Mile widziana znajomość SAP
 • Doświadczenie w pracy w dużych strukturach organizacyjnych
 • Prawo jazdy kat. B

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznym zespole
 • Możliwość współpracy z najlepszymi specjalistami Grupy Kapitałowej PGE
 • Bardzo duże możliwości rozwoju zawodowego
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i możliwość uczestnictwa w szkoleniach
 • Atrakcyjne wynagrodzenie