Inspektor Nadzoru Spółka: PGE Dystrybucja S.A. Nr ref: IN/1 Miejsce pracy: Bełchatów (Rogowiec - Kurnos), Wieluń

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • prowadzenie nadzoru na budowach w zakresie inwestycji i remontów elektroenergetycznych urządzeń sieciowych średnich i niskich napięć na terenie działania Rejonu Energetycznego
 • wprowadzanie wykonawców na plac budowy, kontrolowanie dzienników budowy i obmiarów oraz dokonywanie niezbędnych wpisów
 • sporządzanie kosztorysów inwestorskich
 • sprawdzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych
 • sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji techniczno-prawnej, projektowej oraz kosztorysowej pod względem kompletności i zdatności do rozpoczęcia robót
 • dokonywanie rozliczeń wykonywanych i odebranych robót
 • kontrolowanie budów pod kątem prawidłowości zastosowania rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami, wytycznymi
 • kontrolowanie przestrzegania przez wykonawców obowiązujących przepisów BHP
 • branie udziału w sporządzaniu harmonogramu robót zgodnie z obowiązującymi cyklami, kontrolowanie i monitorowanie na bieżąco jego realizacji
 • udział w odbiorach technicznych i przekazywanie obiektów do eksploatacji
 • prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz firmami realizującymi zadania inwestycyjne

Profil kandydata:

 • wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektroenergetyka, sieci elektroenergetyczne lub pokrewne
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. Mile widziane również do projektowania bez ograniczeń
 • świadectwa kwalifikacyjne „E” i „D”, mile widziane o napięciu pow. 1 kV
 • doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru budowy urządzeń elektroenergetycznych
 • umiejętność kosztorysowania robót elektroenergetycznych
 • znajomość programu kosztorysowego NORMA PRO lub podobnego
 • znajomość prawa budowlanego i energetycznego
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość obsługi komputera w zakresie: MS Excel, MS Word
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • odpowiedzialność, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

Ze swojej strony gwarantujemy :

 • interesującą i ciekawą pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • świadczenia pozapłacowe