Inżynier Spółka: PGE Dystrybucja S.A. Nr ref: PGED/OW/19/18 Miejsce pracy: Ostrołęka

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

 • Zarządzanie czasem pracy elektromonterów,
 • Koordynowanie i monitorowanie bieżącej pracy zespołów elektromonterów,
 • Obsługa aplikacji PLUTON służącej do zarządzania zespołami elektromonterów,
 • Współpraca z Obszarowym Centrum Dyspozytorskim w zakresie organizowania pracy elektromonterów,
 • Analiza i raportowanie efektywności,
 • Nadzór nad utrzymaniem sieci elektroenergetycznej,
 • Kontrolowanie przestrzegania przez podległych pracowników obowiązujących instrukcji, poleceń oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Współpraca i prowadzenie korespondencji wewnętrznej z Centralą Oddziału oraz Rejonami Energetycznymi,
 • Kontakt z klientami w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych zadań,
 • Uczestniczenie w pracach komisji odbioru technicznego wybudowanych obiektów i urządzeń,
 • Prowadzenie korespondencji z firmami realizującymi zadania inwestycyjne i modernizacyjne oraz z urzędami administracji publicznej i samorządowej,
 • Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku: elektrotechnika, elektroenergetyka,
 • Znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Word, MS Excel,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne w zakresie Dozoru i Eksploatacji, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • Mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
 • Mile widziana znajomość programów NORMA i Autocad,
 • Umiejętność analitycznego myślenia.

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Szansę rozwoju zawodowego.